Fallet Ganna Chyzhevska har väckt stor uppmärksamhet i Sverige under de senaste dagarna (se t.ex. här, här och här). Fallet är ett paradexempel på vad som händer när lagen inte tillämpas utifrån en personliga moral.

Jag vill göra två reflexioner (som bägge baseras på mina år som statlig tjänsteman):

  1. land ska med lag byggas – detta är en absolut fundamental och nödvändig princip för att bygga ett välfungerande och demokratiskt samhälle. Lagen ska gälla för alla och envar. Detta innebär t.ex. att om lagen stipulerar att en gammal kvinna ska utvisas ur landet med risk för sitt liv så ska berörda tjänstemän inom förvaltningen vidta nödvändiga åtgärder för att följa lagen
  2. lag ska tillämpas med omdöme – det finns ingenting som hindrar en tjänsteman från att agera om en lag ger uppenbart omänskliga konsekvenser. Det finns alla möjligheter i världen att skapa anstånd, be om förtydliganden eller, framför allt, be om råd från högre chef etc. Lagen ska följas men det behöver inte ske just nu.

Problemet i Sverige är att många tjänstemän idag lägger betoningen på punkt 1 och tillämpar någon sorts parsning av lagtexterna. Då blir det fel för lagen är inte matematiska samband utan texter skrivna av människor.

I fallet med Ganna Chyzhevska borde ansvarig tjänsteman ha tänkt till: “Skulle jag gjort så här om det handlat om min egen mormor?”. Om svaret hade varit nej så hade det bara varit att skapa ett administrativt rådrum för att finna en rimlig lösning.

Skäms på Migrationsverket generaldirektör som inte lyckats skapa en attityd på myndigheten som gör att tjänstemännen vågar agera som människor med omtanke.