För ett par veckor sedan var jag moderator på en konferens på KTH. Temat var teknik och tillväxt och bland talarna fanns Roger Wallis. Wallis var tämligen tydlig med var han står i frågor som nedladdning, upphovsrätt m.m. Det som slår mig mest efter att ha hört Wallis är hur lite som hänt på 15 år.

Jag kommer ihåg när jag var med på en tidig hearing i IT-kommissionens regi i mitten på 1990-talet. En herre från STIM ondgjorde sig vid flera tillfällen under dagen över Internet och det hot den nya tekniken innebar. Det fanns ingen öppenhet för nya tankar eller ens funderingar kring en anpassning till den nya teknik som just då växte fram. Tänk om branschen varit lite mer nyfiken, lite mer öppen, lite mer kreativ … Vilka nya tjänster och möjligheter hade inte funnits då?

Jag håller hur som helst med Wallis: det krävs nya regler och nya förhållningssätt. Pelle Snickars, då på KB, håller uppenbarligen också med i denna artikel som jag hittade i en av min läs senare-mappar (det blev ordentligt senare …).

Vi hoppas att 2011 blir ett brytningsår vad gäller upphovsrätt och närliggande frågor! Mer information åt folket!

PS Läs gärna Snickars understreckare också, den är alltjämt aktuell!