Jag har tidigare skrivit om samverkansprojektet GillaDinEkonomi och det arbete vi bedriver där för att i god folkbildningsanda öka kunskapen om och intresset för privatekonomiska frågor bland privatpersoner.

Ett viktigt och delvis oroande underlag är rapporten “Räknefärdighet och finansiell förmåga” som Johan Almenberg och Olof Widmark tagit fram på uppdrag av Finansinspektionen. Rapporten beskriver en studie av räknefärdigheter och finansiell förmåga hos ett urval personer mellan 18 och 80 år. Det visar sig att det råder skillnader i räknefärdighet mellan olika åldersgrupper, inkomstklasser och utbildningsnivåer. Särskilt de yngre (18-29 år) presterar oväntat dåligt på räknefrågorna.

Den brist på finansiellt självförtroende och förmåga är ett allvarligt problem, inte bara för den enskilde som riskerar att få en sämre privatekonomi än vad skulle kunna vara fallet utan för samhället i sin helhet. Läs rapporten nu!