Vid den nyligen timade bolagstämman i Pro4U Public Management blev jag invald som ledamot i styrelsen. Jag glädjer mig åt det förtroende som ägarna visar mig och ser fram emot att få bidra till utvecklingen av bolaget.

Jag har under flera år haft nöjet att samarbete med Pro4U, dels i konkreta uppdrag, dels i ett flertal ramavtalsupphandlingar. Pro4U erbjuder ett stort antal seniora konsulter inom områden som ledning och styrning samt verksamhetsutveckling och strategier. De har därigenom varit en tung partner i flera ramavtalskonsortier.

Pro4U Public Management riktar sig mot kunder inom den offentliga sektorn. Det är en bransch som jag känner väl efter snart 20 års arbete som anställd och konsult inom, framför allt, statlig sektor. Jag vill bidra till att utveckla bolaget bland annat genom de erfarenhet jag har av upphandlingar och offentlig sektor och genom att dela med mig av kontakter av olika slag.