Allting börjar som en idé, ibland inte mer än några slarviga anteckningar på baksidan av en servett eller ett kort mail som dimper ner i brevlådan. Det senare hände mig den 23 april 2009 då vännen Peter Kn hörde av sig med följande förslag til projektspecifikation:

  • Projekt: Förstudie om finansiell folkbildning på mottagarens villkor
  • Mål och målgrupp: Att hitta långsiktigt fungerande och utvecklingsbara initiativ och åtgärder för att öka den breda allmänhetens intresse och kunskaper om privatekonomi.
  • Tes: Det krävs ett fåtal grundläggande kunskaper i privatekonomi samt begränsad insats i form av tid och resurser för att kunna sköta sin vardagsekonomi på ett rationellt sätt.

Projektet fick stöd till en förstudie av Finansinspektionen. Förstudien ledde till beslutet att skapa ett nationellt nätverk där olika aktörer kan samarbeta för att öka kunskapen om och viljan att ta hand om sin privatekonomi (det vi kallar privatekonomiskt självförtroende). Resten är som man brukar säga historia.

Idag har nätverket GillaDinEkonomi så många som 34 medlemmar; företag, myndigheter och organisationer. Nätverket genomför utbildningar, tar fram informationsmaterial, deltar i debatter i olika forum m.m. Nätverket uppmärksammas en hel del i media (bland annat i DN och olika temabilagor).

Det är fantastiskt roligt att se hur den idé Peter hade och som jag haft förmånen att få vara med och utveckla tillsammans med Nicklas M och Claes H vuxit. Det är också roligt att få fortsätta vara med och arbeta inom detta viktiga område som medlem i GillaDinEkonomis programråd.