Ibland läser man böcker som öppnar nya världar och perspektiv. En sådan bok är “A New Illustrated History of Taiwain” av Carole Plackitt och Tim Casey (ISBN 978-957-638-784-5). Boken har i sig en intressant historia. Det var den första boken om Taiwans historia riktad till en bredare läsekrets som publicerades efter att undantagstillståndet hävts 1987.

Fram till dess hade Taiwans rika och mångfacetterade historia varit mer eller mindre okänd för många taiwaneser (och gissningsvis även för många utanför Taiwan) eller snarare: bara de delar som passade den just då sittande regimen ingick i skolundervisningen etc.

Och en rik historia har Taiwan.

För ca 30-50.000 år sedan uppstod det vi idag kallar för Ch’angpin- och Wang-hsiang-kulturerna i ett område som då var en del av Asiens fastland men som, när havsnivåerna steg i samband med den senaste istidens slut, blev en egen ö. Därefter utvecklades ön i, mer eller mindre, egen takt där olika folkslag flyttande till ön. Detta innebar inte att inte krig och erövringsförsök förekom. Ett exempel är att det finns tecken på att Suidynastin skickade trupper till Taiwan. På det stora hela taget var dock perioden från istidens slut till mitten på 1600-talet en tid då öns många ursprungsfolk kunde levde utifrån sina egna mångskiftande kulturer. Idag finns enligt boken 16 officiellt erkända ursprungsfolk på Taiwain (UNHCR räknar 13 folk på sin högst informativa webbplats Refworld). Värt att notera är att ursprungsfolken inte är (han)kinesiska utan tillhör de austronesiska folken.

Den stora omvälvning för Taiwan och öns folk kommer på 1600-talet då holländarna etablerar en befäst stad (Fort Zeelandia) där Tainan nu ligger. I samma veva föll Ming-dynastin och ett stort antal minglojalister flydde till Taiwan. Dessa besegrade holländarna och drev bort de vid kusten boende ursprungsfolken. Kineserna erövrade inte hela ön utan upprättade en zon på öns västra och norra sida medan ursprungsfolken till viss del assimilerades men till stor del flydde upp i bergen eller till östra halvan av ön. Så var läget fram till ca 1850.

Fort Zeelandia i Tainan

I mitten på 1800-talet visade det sig att ön Taiwan blivit en del av den globala politiken vare sig ursprungsbefolkningen ville det eller inte. Ett flertal incidenter inträffade där skeppsbrutna som kom iland på syd- eller ostsidan blev dödade; två exempel är det amerikanska fartyget (“Rover-incidenten”) och de två fartygen från, det då fortfarande självständiga, kungariket Ryukyu som led skeppsbrott 1867 respektive 1871.

Detta ledde till straffexpeditioner av bland annat Japan (1874) som såg en möjlighet att härigenom öka sitt inflytande över Ryukyu (landet upplöstes formellt av Japan 1879). Från och med nu var Taiwan en bricka i kampen om makten i Ostasien. 1800-talet är också den period då det sker en dramatisk minskning av ursprungsbefolkningarna på Taiwain, inom vissa folkgrupper med uppemot 90 %.

Ca 15 år senare avslutades det första kinesisk-japanska kriget och hela Taiwan kom att övergå till Japan, oaktat att visa delar aldrig varit en del av Qing-kina. Freden i Shimonoshenki innebar att Kina “för evigt” skulle avträda Taiwan. Och här börjar Taiwans moderna och ännu inte avslutade relation till Fastlandskina.

Tågen från Chiayi upp mot Alishan anlades under den japanska tiden.

De 125 år som gått sedan freden i Shimonoshenki har på många sätt varit mer turbulenta och, gissningsvis, mer blodiga än alla åren dessförinnan.

Inom loppet av denna, historiskt sett, korta period har befolkningen på Taiwan genomlevt

  • ett kortlivat försöka att etablera en fri republik som snabbt slogs ner av japanska trupper
  • en snabb modernisering då Japan i raskt takt anlade skolor, sjukhus, järnvägar etc. och en genomgripande japanisering av utbildning, språk, namn, offentlig förvaltning etc.
  • ett antal anti-japanska uppror som effektivt slogs ner (en av de mer udda upprorsledarna var Lo Chün vars anhängare trodde sig ha förmågan att göra sig osynliga och vara magiskt skyddade mot kulor och stickvapen)
  • en snabb framväxt av en modern taiwanesisk intelligentsia (ofta med japansk utbildning)
  • en ökad repression i skuggan av Japans alltmer dominerande gunkoku shugi
  • ett världskrig där Taiwan drabbades av utskrivning till den japanska armén och ökat assimileringstryck (“Kominka-rörelsen”)
  • ett återförenade med Kina i kombination med omfattande deporteringar av japanska medborgare

Alla dessa förändring som skapat ett land där människor inom loppet av 50 år två gånger fått byta språk, namn, nationalitet, styrelseskick och som utsatts för kulturellt och politiskt förtryck från omväxlande Kina, Japan och Kina igen kommer till ett fokus den 28 februari 1947.

Då sker ett folkligt uppror som slogs ner till priset av 10.000-tals döda. Det undantagstillstånd som utfärdades i samband med uppropet kom att bestå till 1987, den vita terrorns tid då uppåt 140.000 personer döms till kortare eller längre straff och omkring 4000 avrättas.

Under denna tid hann Republiken Kina ge plats för Folkrepubliken Kina och ca 1,3 miljon kineser flyr till Taiwan. Detta sker inte utan friktioner i ett land som då hade ca 6,1 miljoner innevånare.

När undantagstillståndet slutligen hävs påbörjas Taiwans historia på nytt, men nu för första gången som ett eget land. Relationen till Kina är, som känt, komplicerad. Folkrepubliken anser, liksom Taiwan, att krigsslutet 1945 upphävde Shimonoshenki-avtalet. Man skiljer sig i vad detta innebär: ska Taiwan återgå till att vara en del av Fastlandskina eller är Taiwan i och med detta fritt från både Japan och Fastlandskina?

Bortanför storpolitiken är Taiwan fortfarande den vackra ön (som redan portugiserna noterade: Formosa), fylld av gröna berg, vida havsutsikter samt städer fyllda av historia och moderna sevärdheter. Det är ett land som kombinerar kinesisk och japansk kultur på ett unikt sätt och där ursprungsfolkens kultur idag tillåts ta större plats än tidigare. Om Rom var värt en mässa så är Taiwan absolut värt en resa (när nu sådana blir möjliga igen).

Sun Zhongshan (Sun Yat-Sen), landsfader i två länder.

Vill du läsa mer om Taiwans historia finns mycket att hämta hos Taiwans utrikesdepartement: länk.