Det är svårt att se utanför sin egen bild av verkligheten, att se världen utan det raster av normer, förutfattade meningar och fixeringar som vi alla bär med oss och som vi, i större eller mindre grad, är medvetna om. Jag tror det är nyttigt för var och en att då och då skakas om, att konfronteras med, om inte våra demoner, så med våra fördomar.

I Mångfalden i det svenska filmarvet 1890-1950 får vi en översiktlig genomgång av hur olika etniska minoriteter synts i framför allt svenska filmer. Endast den fåkunnige eller inskränkte skulle väl våga påstå att svensk film inte kännetecknades (eller för den delen kännetecknas) av stereotypiska skildringar av etniska minoriteter. Dock visste jag inte att profiler inom svensk filmindustri spelade en så pass aktiv roll i den nazistiska filmorganisationen Internationaler Filmkongress eller att så sent som 1945 släpptes “Petterson och Bendels nya affärer” som av flera recensenter dömdes ut som anti-semitisk.

Det var inte bara judar som porträtterades på ett karikatyrmässigt och/eller förenklat sätt. Här finns exempel på filmer som förminskar eller förlöjligar samer, finländare, afrikaner, asiater m.fl. Genom att föreslå en utvidgning av begreppet blackface med begrepp som samiface, jewface, romaface etc. skapar Gärding en möjlighet att identifiera och beskriva olika typer av uttryck och beteenden.

Teorier som rasperformativitet och racial politics in casting ger möjlighet till analys och en förståelse för hur olika insatser kan utformas för att motarbeta och minska förminskade och rent rasistiska förhållningssätt inom film, andra delar av kulturlivet och samhället.

Vill man framföra någon kritik så upplever jag språket som något oföljsamt med upprepningar etc. På flera ställen förs det även in förklaringar på “svåra” ord direkt i löptexten vilket jag upplever som lite mästrande, inte minst för att urvalet av vad som är “svåra” ord kan upplevas som godtyckligt. Citat som uppenbarligen kommer från en tysk text kan även med fördel återges på tyska eller svenska i en svensk bok i stället för på engelska.

Gärdings bok är en viktig och populärt hållen översikt och introduktion till ett problemområde som fortsatt kräver medvetna åtgärder och insatser. Den kan läsas av envar som är intresserad av att motverka ojämlikhet och diskriminering men kanske särskilt av dem som dessutom har ett intresse för film.