Ibland vågar jag mig ut bland böcker skrivna efter 1950. En författare som så kan locka mig på villovägar är Peter Nilson. Just denna bok innehåller 15 korta berättelser där de flesta handlar om en person som på något sätt gör något som bryter med hur världen ska vara. En person vill ta med sig sitt bibliotek till himlen, en säljer en samling rakknivar till en engelsman, en stjäl en spegel, ett par bestämmer sig för att dö, en skickar en hälsning till Gud, en stjäl en nyckel, en vandrar hem från Ukraina och en får ett nystan som är 6660 alnar (eller 6*666 meter) långt.

Alla berättelserna är fyllda av tecken av olika slag, av magiska ting och av möten med änglar, demoner eller spöken. Det är en magisk värld. Var finns den magin i dagens värld? Finns den kvar och ser vi den bara inte? En annan sak som finns är tid. En man låser in sig själv i 12 år för att uppleva döden i förväg. En kvinna ägnar 25 år åt att komma hem igen. En man ägnar fyra dagar åt att mäta ett nystan. Varifrån kom alla denna tid? Varför har vi så ont om tid idag? Vad gör vi med vår tid – den vi har? Det kan man fundera på.