Jolos bok om staden vars namn återspeglar Rysslands historia, från S:t Petersburg via Petrograd och Leningrad och tillbaka till S:t Petersburg, är en bok av en sort som jag undrar om det skrivs idag. Det är en bok som kombinerar aktuella observationer, historiska djupdykningar och reflexioner kring människor och livet i ett spänstigt format. Bokens värde ligger i mångt och mycket i författarens namn och renommé. Boken är läsvärd och pålitlig eftersom Jolo är det.

I dag när vi talar mycket om källkritik och fake news och när de digitala kanalerna är fulla med personer som medvetet ljuger, misstolkar och förvrider fakta är det intressant att tänka sig att den typen av personer inte nådde ut på samma vis förr i tiden. Då fanns en hel infrastruktur av redaktörer, förlag, tidningsredaktioner och experter som säkrade att foliehattarna hölls korta. Det vore önskvärt om vi kunde återskapa denna typ av infrastruktur i dagens digitala spam– , slop– och desinformationskompott …

Åter till boken: Jolo lyckas på 250 pocketsidor ge en detaljerad skildring av staden som kanske bäst benämns Porten till Ryssland. Vad jag inte visste, men här fick lära mig, är att Sverige redan år 1300 anlade ett fäste kallat Landskrona just där Ochta (Svärta å) faller ut i Neva. Fästet erövrades av ryssarna året därpå. Efter detta följde ett antal hundra års storkrig, småkrig, förhandlingar och skärmytslingar mellan Sverige och Ryssland (till exempel Det stora ryska kriget 1554-1557) innan Sverige i samband med Stora oredan (1604-1613) befäste sin närvaro genom att anlägga staden Nyen och fästet Nyenskans. Nyenskans låg på samma plats som det tidigare Landskrona.

Nyen blev dock aldrig den handelsstad som Sverige drömde om. Den nya ryska hamnen i Archangelsk och ändrade förhållande i de baltiska områdena skapade nya handelsvägar för ryska varor.

När tsar Peter i april 1703 uppenbarar sig utanför Nyen med 20.000 välutrustade soldater är det slutet för det svenska stormaktsväldet i Östersjön; slutet på den tid då hela kusten runt Finska viken var svensk …

Lika lärorikt var att läsa om Dekabristupproret (som kanske är ett av världens sämst planerade och genomförda uppror). Jag visste inte mycket mer än att upproret ägde rum i Ryssland och misslyckades men nu vet jag mer än så!

Sammanfattningsvis är detta en lärorik och välskriven bok som ger mycket att tänka på kring läget i Ryssland historiskt och idag. Boken får 9 av 10 poäng. Köp den gärna på ett antikvariat nära dig!

PS! För övrigt anser jag att Sverige bör lyfta fram att området kring Nevas mynning i Finska viken historiskt har tillhört Sverige. Sverige byggde den första fästningen på plats (om vi lite behändigt bortser ifrån att Republiken Novgorod byggde en befästning på samma ställe redan på 1200-talet) och har därför rimligen rätt att återfå området där S:t Petersburg nu ligger. [Och för de foliehattar som inget kan eller förstår var detta ironi.]