Nyligen var jag på ett möte med företrädare för Danderyds kommun. Inbjudna var de olika ungdomsföreningarna i kommunen och på agendan stod information och diskussion kring kommunens nya bidragssystem.

Jag fick då lära mig något jag inte visste: ca 90% av all ungdomsverksamhet sker i sport- och/eller idrottsföreningar. Därför blir det så i många kommuner att man utformar bidragssystemen så att de passar för denna typ av föreningar. Tydligen har Riksidrottsförbundet tänkt till kring bidragssystem och många kommuner faller, kanske naturligt, tillbaka på detta system.

Vad många inte verkar tänka på är att det finns andra ungdomsföreningar än sport- och idrottsföreningar (t.ex. Sverokanslutna föreningar och scouterna). Dessa föreningar har en helt annat typ av verksamhet. Några olikheter är:

  • färre och längre träffar, ibland med övernattning, istället för många korta träningspass,
  • vanligt att börja i föreningen vid unga år (kanske redan vid 3 eller till och med 1 års ålder),
  • vanligt med ungdomsledare (unga lär varandra).

De bidragssystem som nu uppenbarligen diskuteras i många kommuner riskerar att missgynna föreningar som inte är sport- och idrottsföreningar. Är det önskvärt?

Hör av er med synpunkter och kommentarer! Själv driver jag bollen vidare, dels inom Sverok, dels i dialog med Stockholms ungdom.

One Reply to “Bidragssystemen gynnar idrottsföreningar!”

Comments are closed.