2 Replies to “Känner du dig matt?

  1. Får mig att tänka på en obetalbar tidningsrubrik (vilkens äkthet man kanske kan ifrågasätta):
    “Man struck by lightning faces battery charge”

Comments are closed.