Det tillhör kanske inte mina vanligaste läsvanor att läsa memoarer eller industrihistoria och länge tänkte jag låta Henning Throne-Holst bok hamna på Bokbörsen utan vidare spisning. Så råkade jag, denna sommar, slå upp boken och se en dedikation till min salige svärfar som under många år arbetade på Marabou. Dessutom låg i boken en urklippt nekrolog över Throne-Holst. Nekrologen var tämligen kort så den läste jag och sedan slank boken med av bara farten.

Mitt livs företag är en på många sätt spännande historia om den unge norske 23-årigen som av sin far får i uppdrag att åka till Sverige för att styra upp verksamheten i Freias dotterbolag Marabou. Där kom han att tillbringa nästan 30 år som verkställande direktör.

I boken skildrar Throne-Holst en tid av tillväxt och tilltro till företagandets möjligheter. Det är innovationer, internationella samarbeten och kompetenta medarbetare som står i fokus. Parallellt får vi följa Throne-Holsts egen utveckling som människa, inte minst vad gäller hans intresse för historia, konst och kultur.

Det är en annan tid som skildras, en tid med andra ideal och förhållningssätt. Detta märks bland annat på att Throne-Holst aldrig namnger eller hänger ut personer som inte lyckats så väl. Han visar respekt för personer som inte nödvändigtvis håller med honom. Han tvekar inte att berömma skickliga medarbetare.

Throne-Holst skryter inte om sina egna insatser utan utstrålar istället en, som det verkar, uppriktig blygsamhet. (Han nämner till exempel inte ens de fem nordiska ordnar han fick under sitt liv.)

Throne-Holst engagemang för personalen och arbetsmiljön är välgörande och kan gott tjäna som förebild för många av dagens företagsledare som verkar tro att vi befinner oss på 1830-talet …

Uppfriskande är också det långsiktiga perspektivet på företag och företagande utifrån en stabil ekonomi. Här verkar det inte finnas vare sig behov av eller intresse för korta klipp och tillväxt baserade på lånade pengar och riskkapital.

Allt var inte bättre förr – det mest inte – men kanske har vi tappat något i dagens hektiska och hätska företags- och samhällsklimat där ett stor ego verkar vara det viktigaste framgångkravet?

Läs gärna Mitt livs företag och se vad du kan lära av historien!