Presentation, riksdagsgrupp (m), våren 1997

Johan GROTH, tekn. dr. (johan.groth@gogab.se)
Groth & Groth AB


Aktuellt inom IT-området

Grundläggande förändringar

Digitalt

 • Lätt att lagra information
 • Lätt att återge information
 • Lätt att mångfaldiga information
 • Lätt att förändra presentationsform
 • Lätt att “märka” information

Globalt

 • Tekniken når över hela världen
 • Fysiska avstånd spelar allt mindre roll
 • Nationella lagar och regler kan, på gott och ont, kringgås

Vad innebär detta?

 • Det blir lättare för den som vill att presentera information
 • Tiden mellan idé och presentation går mot noll
 • Den tillgängliga information ökar och förnyas i allt snabbare takt
 • De globala näten gör all information momentant tillgänglig överallt
 • Multimedia gör informationen mer lättillgänglig

Detta påverkar alla yrken och arbetsplatser.

Ny teknik – nya möjligheter

 • IT ger nya möjligheter att skaffa och presentera information
 • IT ger nya möjligheter för människor att kommunicera med varandra

Mänsklig kunskap och fantasi bestämmer maskinernas användning!

Tekniken i dag och i morgon

I dag

 • Intuitivt användargränssnitt
 • Lättanvänd programvara
 • Integrerad arbetsmiljö
 • Del av ett nätverk
 • Koppling till fax, OH, modem, cd-rom etc.
 • Multimediala informationskällor
 • Global kommunikation

I morgon

 • Osynlig och kompakt
 • Ännu mer lättanvänd
 • Låter oss utnyttja alla sinnen
 • Intelligenta agenter
 • Datorstött samarbete
 • Allmänt tillgänglig
 • Gratis

Något om Internet

Vad?

 • Ett nätverk av datornät
 • Över 100 miljoner användare i hela världen
 • Fler än 1.800.000 multimediala informationskällor
 • Obegränsade möjligheter till kommunikation

Tjänster

 • Datorpost och sändlistor
 • Anslagstavlor (News)
 • Realtidssamtal (“chat”, delade “arbetsytor”)
 • Realtidsljud (Internet phone m.fl.)
 • Videoöverföring
 • Filöverföring
 • Fjärrnärvaro
 • Informationslagring (World Wide Web)

Hur påverkas skolan?

Utmaningar

 • Skolan tappar sitt “informationsmonopol”
 • Mängden “läromedel” blir oändligt

Förändringar?

 • Kunskapsförmedling => kunskapserövring
 • Viktigare återskapa perspektiv i tid och rum
 • Ur information och ifrågasättande bygga förståelse och insikt

Nya färdigheter

 • Hitta information
 • Sortera information
 • Värdera information
Från Till
Textbaserat Multimediabaserat
Envägs-
kommunikation
Flervägs-
kommunikation
Synkront Asynkront

Vad händer i skolorna?

 • Snabb ökning av antalet datorer
 • Snabb anslutning till Internet
 • IT verkar som en katalysator för andra förändringar

Vad händer i kommunerna?

 • Satsning på kommunal infrastruktur
 • Samverkan skola, myndigheter, företag, …
 • Satsning på fort- och vidareutbildning
 • Stor tilltro till IT

Vad händer centralt?

Riksdag och regering

 • IT-propositionen
 • Ds IT i skolan
 • IT-kommissionen
 • Telias roll

Skolverket

 • Nationella skoldatapolitiken
 • Svenska skoldatanätet
 • Nordiska skoldatanätet
 • Europeiska skoldatanätet

KK-stiftelsen

 • “Kommunsatsningen” 27 kommuner
 • Över 400 andra projekt
 • Vikt på utvärdering och spridning

Memento

 • Samhällsförändringarna beror inte på IT
 • Vad är arbete och hur värderas det?
 • Vad är fritid och hur värderas den?
 • Hur ser vi på oss själva, andra människor och det som är därutöver?
 • Förlorar vi förmåga att hantera verkligheten?
 • Blir kroppsarbete ett “nöje för överklassen”?
 • Betoning på IT gör att vi fixerar oss vid tekniken vilket lätt leder till felaktiga val.
 • Det handlar inte om att göra samma saker på nya sätt utan om att göra saker som vi hittills bara kunnat fantisera om.