I slutet på våren 1988 fick jag besked om att artikeln “Turbulence reduction by screens” blivit slutgiltigt accepterad och skulle komma att publiceras i den anrika tidskriften Journal of Fluid Mechanics i slutet på året.

Detta var ett stort ögonblick eftersom det dels markerade slutet på ett och ett halvt års arbete, dels var min första akademiska artikel.

I all korthet kan jag säga att artikeln behandlar ett klassiskt problem inom strömningsmekaniken: hur nät och galler påverkar turbulensnivåerna i en fluid.

Frågan är viktig då nät finns i många olika tillämpningar (pumpar, vindtunnlar, ventilationstrummar etc.) och “rätt” turbulensnivåer kan minska buller, miska risken för att saker och ting går sönder etc.

På min disputation framhöll opponenten att artikeln kändes klassisk, för att inte säga antik, i valet av forskningsfråga. Så här i efterhand visar det sig att det är den mest citerade av mina artiklar 🙂

För en som är intresserad av klassisk, empirisk strömningsmekanik så finns artikeln här.

Hur länge sedan artikeln skrevs bevisas bäst av att manuskriptet skulle skickas in på papper och att alla bilder skulle skickas in separat “drawn in Indian ink”, vilket i mitt fall innebär att de skickades in som bilder ritade av en färgplotter. Själva texten skrev jag på Macintosh Plus som var utrustad med en extern hårddisk på 20 MB (ja, det står 20 MB).

Nedan följer en komplett referens i det format som föreskrivs och tillhandahålls av JFM.

Turbulence reduction by screens

Johan Groth and Arne V. Johansson (1988).

Journal of Fluid Mechanics, Volume 197, Dec 1988 pp 139-155

http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?aid=403717

One Reply to “Turbulence reduction by screens”

Comments are closed.