Tecken och bokstäver: Inlärning

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVad är fördelarna med ett skriftspråk med tecken, som kinesiska, jämfört med ett skriftspråk med bokstäver, som svenska? Den här posten blir lättare att förstå om du redan vet vad ett kinesiskt tecken är. En introduktion till hur kinesiska tecken fungerar kan du hitta här.

Låt oss börja med inlärning eftersom både skillnader och konsekvenser är uppenbara. Det svenska alfabetet innehåller inte fler än 30 krumelurer. Kinesiskans krumelurer är oräkneliga. Låt oss anta att det krävs 800 tecken för att behärska grundläggande kinesiska och 6000 för att fullt flytande kunna delta i i skriftlig diskussion om alla utom de mest obskyra ämnen. Det borde stå alla fullständigt klart att det krävs mycket mer tid för att ens känna till alla dessa nödvändiga tecken jämfört med bokstäver. Mycket mer tid behöver alltså spenderas på att lära folk skriva språket.

Ur ett forskningsperspektiv är det synd att det bara finns ett språk som använder tecken, är så stort som kinesiska och inte är utdött. Det hade kunnat ge fantastiska insikter i språkens släktskap och historia. Å andra sidan är det tur för oss som lär oss andra språk. Tänk på den stackars sate som kunde ha läst två språk med skriftspråk som det kinesiska och hade behövt lära sig två uppsättningar om 6000 tecken vardera! Tur är det också för kineserna, eftersom deras språk på detta vis är mycket mer exotiskt och fascinerande. Det kan vara intressant att föreställa sig en värld där bara kineserna använder ett alfabet. Hur skulle världens folk se på tecken och bokstäver i sådana fall?

Med tecken är det också svårare att lära sig uttalet, särskilt i början. Kinesiska tecken är uppbyggda på så sätt att de flesta innehåller ledtrådar till hur de ska uttalas. Tyvärr är de inte alltid helt rätt och ganska ofta sedan länge utdaterade. En lärd kan ändå nästan alltid åtminstone gissa uttalet (om den mot förmodan skulle råka glömma), och om så inte gissa rätt så i alla fall ge en annan person en aning om vad den menar. I många språk som använder alfabet är heller inte alltid uttalet intuitivt för en nybörjare, men sällan behöver en van talare ställa sig frågande inför ett ords uttal.

Senare delar kommer handla om läsning, anpassning, förändring och tydlighet.