Härmskrikan

five-ways-the-hunger-games-mockingjay-movies-should-differ-from-the-bookI veckan kom den senaste filmen om Hungerspelen ut. Denna serie av ungdomsböcker innehåller både diktatur, slaveri och revolution. Så hur ställer sig den kinesiska regeringen till filmerna, kan man undra?

Kommer filmen förbjudas i Kina?
Det vore mycket otroligt. De tidigare filmerna har visats i Kina och även om de inte är lika populära som Transformers är de ändå utländska stortitlar som helt säkert kommer dra en del publik.

Men befarar inte kommunistpartiet att folk ska göra revolution, precis som i filmen?
Det korta svaret är nej. I Panem är det uppenbart att de tolv distrikten är förtryckta av huvudstaden, men de flesta i Kina känner sig inte förtryckta. Livskvaliteten har ökat oerhört sedan den öppna dörrens politik inleddes. Under de förhållanden som råder idag och de krav som befolkningen har finns det ingen anledning till nationell revolt.

Ett viktigt tema i filmen är värdet av demokrati. Det gillar väl inte partiet?
Svaret är att det här är en definitionsfråga. Om demokrati innebär att regeringen ska tillsättas genom folkval, så är Kina inte demokratiskt. Dock är det så, att om demokrati innebär att regeringen ska verka för folkets väl och styr med folkets (tysta) godkännande, så är Kina demokratiskt. Det senare framhålls av partiet.

Detta resonemang bygger på en gammal idé om att regera med himlens mandat. Om landet är välmående så har regeringen himlens mandat och folket är nöjt. Om landet far illa så saknar regeringen himlens mandat och folket begår inget brott om de revolterar och avsätter ledaren. Gång på gång under historien har denna princip använts av både tyranniska och rättvisa revoltörer för att legitimera sitt maktövertagande. Det är också ett sätt för undersåtarna att förlika sig med tanken på byta lojalitet till en ny ledare, utan att drabbas av samvetskval.

Ännu åtnjuter kommunistpartiet himlens mandat.