Wangs lilla hörna

Om man är på väg från campuset  till hotellet där mor bor så passerar man tre stycken speceriaffärer som ligger ganska nära varandra. Den första har jag valt att kalla Wangs lilla hörna, eftersom det är vad den är och sannolikheten för att ägaren heter Wang är nog inte så liten ändå. Därför kallar jag de båda andra också för Wangs lilla hörna, trots att den ena snarare är ett par hörnor som slagit sig samman och den tredje är en liten marknad med flera olika slags stånd inträngda i ett hus. Nu går Charlie Chaplin på TV förresten. Höhö.

Vindruvor från den tredje Wangs lilla hörna. Om nom nom.

One Reply to “Wangs lilla hörna”

Comments are closed.