Har jag berättat?

Om lärarna och om hur lektionerna är? Jag kan inte minnas, så jag gör det nu, oavsett om det redan är gjort eller inte. Vi har lektioner mellan 8 och 12, jämnt fördelade mellan två lärare: Zhào och Zhang. Zhao är vår grammatiklärarinna och hon är gammal nog att vara farmor. Zhang är vår glos- och uttalslärarinna och hon är nästan gammal nog att vara mamma.

Varje dag börjar med att Zhao laoshi går igenom de nya orden, och vi läser de nya texterna och hon berättar hur alla ord fungerar och betyder, skillnaden på ? och ? et cetera ni fattar. Efter två timmar är det Zhang laoshis tur, vi lär oss ett par ord till och tränar uttal och gör alla uppgifter under hennes överinseende.

Enligt mig väldigt prydligt och objektivt beskrivet. Nu kommer vi till den delen där ni kommer kunna få en egen uppfattning och åsikt om utbildningen i kinesiska för utlänningar i Kina.

Nackdelen är att varje dag är en repitition av stycke nr2. Varje dag följer vi boken in i detalj (bilder infogade nedan) och varje kapitel i boken är uppbyggd på exakt samma sätt. Text, ord, text, uppgifter vi inte gör, radikaler, uppgifter vi gör. Slut. Det bli väldigt långtråkigt efter ett tag om man är van vid Sverige där varje lärare har en egen liten idé om hur undervisning bäst utförs och gärna hoppar över delar i boken. Mer som riktlinjer än faktiska regler, alltså 😛

Ny text

Nya ord och text 2

Uppgifter vi inte gör

Nya radikaler och uppgifter som vi gör (en fyra sidor)

Undrar om alla lärare måste vara partimedlemmar också förresten? Verkar inte så otroligt tycker jag.

2 Replies to “Har jag berättat?

  1. Det verkar ju lätt för lärarna att bara följa boken. Inte mycket ideer från dom!

Comments are closed.