Om datorer

Istället för “om sport” kommer här en “om datorer”!

Vi antar att datorer är som människor.

Datorer vill alltid sitt eget bästa.
Datorer som inte klarar sin uppgift är därför inte elaka utan förvirrade.
Datorer som aldrig kan rätta till felet har fått en störning eller en skada.
Datorer kan vara starka eller svaga, men alla är oförmögna att klara sig själva och har en massa att lära sig efter att ha blivit uppackade efter att ha legat i lager i ett halvår.
Datorer faller sönder och blir långsamma efter några år. Men de har kvar alla sina program.
Datorer känner om du är rädd och kommer ta tillfället i akt att lata sig och sluta lyda order.
Datorer gör dessutom underliga ljud om de koncentrerar sig.
Datorer är också helt annorlunda än, men äger ändå en kuslig likhet med, en själv.