Anthony Beevors och Kina

Idag hade jag det utomordentliga nöjet att åhöra en föreläsning av Anthony Beevors, aktuell med världspremiären som börjar i Sverige för hans magnum opus “Andra Världskriget”, innan han skulle hasta vidare till svt. Förutom hans kunskap och humor så bevisade hans korta föreläsning också den sino-japanska konfliktens förhållande till andra världskriget.

En historia han delade med publiken handlade om en koreansk man som genom att bli satt i fångläger och placerad i straffkompanier av fyra olika krigsmakter slutade hans resa och femtio år senare hans liv i USA.

Herr Beevors underströk hur den sino-japanska konfliktens roll ofta underdrivs eller helt ignoreras när man talar om andra världskriget.

Lite mer allmänt förklarade han också hur viktigt det är att dra paralleller mellan dåtid och nutid, men ännu viktigare att inte dra dem för långt, ett misstag som både USA (George W. Bush slår till igen), Bryssel och andra krafter om och om igen begår.

Du vet att du vill ha den. Alla 956 sidor.