Blev Tibet…?

Under måndagens lektion i kinesisk kultur var fokus på den tibetanska minoriteten. Överhuvudtaget var lektionen ganska innehållsfattig men en sak som förbryllade mig var att den Autonoma regionen Tibet grundades 1965. Jag var nämligen helt säker på att jag sett en dokumentär som berättade att Tibet invaderades av Röda Armén på 70-talet. Efter lektionen frågade jag Shanshan när Tibet invaderades av Kina och hon hävdade bestämt att Tibet aldrig invaderats Kina eftersom Tibet ju från början var kinesiskt.

Ojdå, vad kan vara rätt då?

Nå, enligt Wikipedia grundades staten Tibet för första gången på 600-talet. Det styrdes av kinesiska härskare under Yuandynastin (1200-tal) och Qingdynastin (17-1800-tal) men var praktiskt taget självstyrande från 1830-talet eftersom kejsarmakten försvagades. När Qingriket upplöstes 1913 grundades staten Tibet på nytt men år 1950 gjorde den nybildade folkrepubliken Kina anspråk på Tibet. Det verkar som om ett fåtal tibetanska trupper mobiliserades men inte gjorde något motstånd och Dalai Lama gick med på att Tibet skulle ingå i Kina.

Så frågan är väl lite hur man definierar “invasion”, men det är otvetydigt att Röda Armén gick in i Tibet. På en sångprogram på TV hörde jag till och med en sång vars refräng handlade om hur Tibets mark trampas av den Röda Armén så det verkar inte kineserna själva ens förneka.

Hur som helst blir det mer spännande 1959 när av allt att döma Dalai Lama försöker återupprätta en Tibetansk stat med känt resultat som leder till våra dagars situation. Mellan 10 och 15 tusen tibetaner dog i upproret.

Så även om man kan debattera huruvida Kina verkligen invaderade Tibet år 1950 finns det ändå ett par skelett i garderoben som vi inte fick höra om på lektionen…

Huruvida tibetanernas situation förbättrats sedan dess är en annan diskussion. Även om jag inte är särskilt kunnig inom området skulle jag våga gissa att Tibetanerna behandlas bättre av myndigheterna än vad Samerna behandlades av svenska myndigheter från början. Lämna en kommentar om du känner till detta bättre än jag! Däremot är jag säker på att situationen är mycket mer stabil i Tibet än i Kinas andra omtvistade provins Xinjiang. Mer om det senare!