Det pågår en debatten om betydelsen av strukturer kontra betydelsen av individer. De som tenderar att luta lätt åt vänster brukar lyfta fram strukturernas betydelse. De som tenderar att luta lätt åt höger att betona individen som autonom aktör. VissaLäs mer ->

Jag har bestämt mig för att lämna partipolitiken. Jag har brottats med frågan under en längre tid och har kommit fram till att det känns rätt att sluta. En viktig del i mitt beslut är olika ideologiska funderingar och vadLäs mer ->

Jag har tidigare problematiserat frågan att många, och kanske framför allt ungdomar, i dag sätter frågor som miljö, jämställdhet och mångfald högt bland politiska hjärtefrågor. Jag anser att det faktum att Moderaterna av många upplevs som, i bästa fall, otydligaLäs mer ->

Vad är demokrati? Är det att rösta i riksdagsvalet en gång vart fjärde år? Det är det förstås men det räcker inte anser jag. Vilket engagemang skapas hos en person som bara blir tillfrågad om sin åsikt en gång vartLäs mer ->