Category Archives: Åsikter

Lämnar Facebook (i alla fall lite)

Från och med i år kommer jag att minska min aktivitet på Facebook. Det finns två anledning till detta: 1) Facebooks hantering av min personliga information där det under 2018 visat sig att Facebook i flera fall agerat på ett sätt som väl snarast kan sammanfattas i begreppet oetiskt och 2) jag vill minska min skärmtid som jag likställer med “chips för hjärnan”.

Anledning 1 är egentligen skäl nog att lämna Facebook men jag accepterar att det finns många praktiska skäl till att vara kvar på Facebook, inte minst för oss som arbetar inom den ideella sektorn: Facebook är ett på många sätt praktiskt intra- och extranät!

Konkreta innebär detta att jag kommer att minska antalet saker jag skriver om mig själv, antalet saker jag gillar etc. Jag kommer också att gallra bland sidor, grupper och i vänlistan.

Jag kommer att läsa de grupper etc. jag är med i och finns på messenger även om jag i större omfattning kommer att föra över diskussioner till mail, skype, sms eller telefon i framtiden!

Så, ett halv steg bort är vad jag kan göra just nu.

PS Jag tycker alla ska sluta använda Facebook för att logga in på andra tjänster. Ha olika lösenord och använd istället en lösenordshanterare!

Struktur vs. individ

En struktur som underlättar

En struktur som underlättar

Det pågår en debatten om betydelsen av strukturer kontra betydelsen av individer. De som tenderar att luta lätt åt vänster brukar lyfta fram strukturernas betydelse. De som tenderar att luta lätt åt höger att betona individen som autonom aktör.

Vissa av dem som lutar åt höger går så långt som att helt förneka strukturerna existens. Mera sällan hör en någon av dem som lutar åt vänster förneka individens existens (den ståndpunkten kan möjligen återfinnas inom olika fascistiska, maostiska, religiösa och andra extrema organisationer).

Harold Bloom skriver att de social krafterna har aldrig skrivit en enda scen och det är ju i någon praktiskt mening sant. Samtidigt är det naivt att säga att Shakespeare på något sätt var helt oberörd av sin samtid när han skrev sin verk. På samma sätt kan en fundera kring trafiken på Valhallavägen (där jag sitter och skriver detta): bilarna skulle inte kunna fungera utan att vara en del av olika strukturer (bränsleförsörjning, trafikregler, försäkringar etc.).

Liksom i många andra fall kan jag undra vad debattörerna har att vinna på att, så att säga, kasta bort halva verktygslådan. Konstruktiva problemlösningar växer enligt mig fram i en insikt om både individernas drivkrafter och ageranden och om de strukturer individerna verkar inom.

Ett tydligt exempel är t.ex. jämställdhetsfrågan eller frågan om tiggarna i Stockholm. Komplicerade frågor som kräver insikt om alla aspekter av frågan.

Enkelt kan en tycka och det är det också för den som kan hålla fler än ett perspektiv i huvudet samtidigt.

Adjö till partipolitiken!

Jag har bestämt mig för att lämna partipolitiken. Jag har brottats med frågan under en längre tid och har kommit fram till att det känns rätt att sluta.

En viktig del i mitt beslut är olika ideologiska funderingar och vad jag kan och inte kan stå för i relation till ett komplett partiprogram. En faktor som också spelar in är hur en blir behandlad som ny medlem i Moderaterna. Det gäller saker som bristande öppenhet, dålig kommunikation och en i många fall tråkig attityd till nya medlemmar, deras kompetens och engagemang.

Det här en fråga som jag inte tror är unik för just Moderaterna. Däremot tror jag det är en fråga som partierna måste arbeta med aktivt på lokal, regional och nationell nivå! Om något parti behöver hjälp med att utveckla sig hör av er! Jag har en del erfarenhet av att arbeta med dessa frågor efter mina år i Sverok.

För att mer förutsättningslöst kunna fundera över var jag står i olika frågor har jag också valt att avsluta mitt medlemsskap i Moderaterna. Jag återgår alltså till att vara partipolitisk obunden.

En konsekvens av mitt beslut är att jag lämnar uppdraget i Kultur- och fritidsnämnden i Danderyd. Jag har trivts i nämndarbetet och tycker att vi haft bra diskussioner och hittat bra lösningar, ofta i stort samförstånd. Jag hade gärna fortsätt i nämnden men det är ju inte så det fungerar!

Jag vill rikta ett varmt tack till alla er som diskuterat med, uppmuntrat och röstat på mig. Tack för ert förtroende! Jag kommer att fortsätta arbeta för de frågor ni och jag brinner för på andra arenor och i andra former; sådana som passar mitt kynne bättre. Även om man inte är partipolitiskt engagerad så kan man vara politiskt aktiv!

Till alla er bland mina vänner som är aktiva i (v), (s), (fi), (mp) (kd), (fp), (c) eller (m): ni gör en storartad och viktig insats för demokratin och för samhället. Jag beundrar ert engagemang och det arbete ni lägger ner! Ni har mitt stöd!

partier_480

Partier – viktiga organisationer! Dock inte min kopp te!

 

Moderaterna och Anita Sarkeesian

Jag har tidigare problematiserat frågan att många, och kanske framför allt ungdomar, i dag sätter frågor som miljö, jämställdhet och mångfald högt bland politiska hjärtefrågor. Jag anser att det faktum att Moderaterna av många upplevs som, i bästa fall, otydliga och, i sämsta fall, ointresserade av dessa frågor är en viktig faktor i att förklara årets bägge valresultat.

Här kommer ett belysande exempel. Anita Sarkeesian, kritikter och bloggare med särskild inriktning på datorspel, publicerade i augusti 2014 en film där hon problematiserar frågan hur kvinnor skildras och behandlas i olika typer av datorspel (se filmen i slutet på posten).

Rimligen borde detta kunna ses som ett fullt rimligt och naturligt ämnesval för en kritiker, särskilt som idag en majoritet av alla dataspelare är kvinnor (vilket inte riktigt är vad många tror). Sarkeesians inlägg bemöttes inte bara med kommentarer och sakliga motargument utan till helt överväldigande del med hot och hat av det mest våldsamma och sexualiserade slaget (se t.ex. Newsweek 2014-09-18).

Sarkeesian är inte unik. Detta är en verklighet för många unga kvinnor och inte bara i datorspelsbranschen.

Min slutsats är att om du bemöts med hot och hat utifrån ditt kön så blir jämställdhet en viktig fråga, till och med viktigare än många andra frågor. Samma sak gäller för de som engagerar sig i HBTQ- och miljöfrågor.

Jag anser att det är nödvändigt för Moderaterna att föra fram borgerliga lösningar och förslag i frågorna om jämställdhet, mångfald och miljö. Förslagen måste framföras på ett sätt som visar att man menar allvar med vad man säger. Det handlar, tror jag, inte så mycket om att förändra politiken som att ändra attityden bland medlemmar och företrädare i dessa frågor.

Demokratins små steg

IMG_5902

Jag lägger ett remissvar på brevlådan – ett litet steg för människan, ett stort steg för demokratin

Vad är demokrati? Är det att rösta i riksdagsvalet en gång vart fjärde år? Det är det förstås men det räcker inte anser jag.

Vilket engagemang skapas hos en person som bara blir tillfrågad om sin åsikt en gång vart fjärde år och då bara får påverka på ett övergripande och indirekt sätt? Jag tror engagemanget blir lågt (och det lär ska finnas amerikanska studier som stödjer detta).

Jag tror det är viktigt att alla förstår att demokrati är något som utövas i små steg och att de konkreta resultaten inte alltid är tydliga från början. Om man inte accepterar detta så börjar man misstro demokratin per se vilket öppnar ingångar för andra, mindre trevliga, lösningar på samhällets organisation …

Demokrati är därför något vi måste få möjlighet att öva oss i varje dag och här spelar föreningslivet en näst intill avgörande roll.

Gå med i eller bilda därför en förening idag!

Bodil Sidéns övertramp

tumblr_n4xscf8i651snexhzo1_500

Kloka ord …

Bodil Sidén är pressekreterare “på nya Moderaterna” och aktiv i Moderata Ungdomsförbundet. I sin yrkesroll borde hon känna till vikten av att formulera sig på rätt sätt men uppenbarligen har något gått väldigt fel när hon ger sig på att skriv debattartikel i Nyheter 24. Bodil Sidén avslutar nämligen artikeln med en av Sveriges mest kända nynazistiska slogans.

Bodil Sidén har gjort ett allvarligt fel. Det kan beror på okunskap, nationalsocialistiskt svärmeri eller något annat, vad vet jag inte.

Det viktiga är att det inte rör sig om någon nybörjare utan om en person som är ansvarig för att hantera press och opinion i ett av Sveriges största partier under ett valår. Man borde kunna förvänta sig mer av henne när det gäller att inte använda nynazistiska slogans.

Ännu viktigare är dock att Nya moderaterna inte verkar ha en tydlig kontroll på vem som anställs och vilken värdegrund dessa personer har. Det handlar inte bara om kontroller utan minst lika viktigt är att Nya moderaterna stödjer sina anställda med tydliga kvalitetsrutiner.

Bodil Sidéns övertramp är allvarligt och påverkar förtroendet för henne och Nya moderaterna. Jag hoppas att bägge parter lär sig något av denna historia.

Hanif Bali, VHRPDH och sanningen

raknat-1

VHRPDH frågar …

En av de saker jag verkligen ogillar med politiken är hur man för debatt. Jag tycker man ska diskutera problem och möjliga lösningar istället för de andra debattörernas personliga vandel. Jag tycker man ska diskutera utifrån fakta och sakliga argument och inte utifrån svepande generaliseringar baserade på halvtuggande sanningar och utvalda data.

För den som vill se ett exempel på en sådan aggressiv och tråkig diskussion rekommenderar jag debatten mellan riksdagsledamoten Hanif Bali och bloggen Vi har räknat på det här (VHRPDH). Bloggen drivs av Socialdemokratiska Ekonomklubben (SEK) som är en sammanslutning av röda och gröna studenter och doktorander centrerade kring Handelshögskolan i Stockholm.

Det hela börjar med att Bali gör en tämligen pedagogiskoch internet meme-anpassad presentation av ändringen i sysselsättningsgraden i Sverige mellan april 2006 och april 2014.

raknat-2

… och Hanif Bali svarar

VHRPDH gör en replik i en första post där man pekar på två viktiga frågor som kan påverka tolkningen av de data Bali presenterat. Den ena frågan handlar att tolkningen av data påverkas av hur data delas upp i olika kategorier (“Simpsons paradox“). Den andra att valet av tidpunkter för jämförelsen kan påverka resultatet. VHRPDH lyfter med andra ord frågan om tolkning av statistiska data.

Något senare påpekar VHRPDH i en post att Bali använt fel siffra för sysselsättningen. Bali bekräftar detta genom att samma dag uppdatera sin post med de siffror VHRPDH angivit.

Dagen efter (23 maj 2014) hettar det till. VHRPDH skriver en tredje post i vilken man återigen lyfter frågan om val av jämförelsedatum. Dessutom lyfter man frågan om eventuella ändringar i sysselsättningsgraden (oavsett kategoriindelning och val av tidsintervall) enbart kan antas bero på regeringens politik.

Detta inlägg får Hanif Bali att skriva ytterligare en post där han använder ett antal härskartekniker (bland annat förlöjligande och osynliggörande). Han tillskriver VHRPDH åsikter de inte har genom att förvandla ställda frågor till påståenden. Bali tillför ingen ny information och svarar inte på de relevanta frågor VHRPDH ställer i en viktig politisk fråga.

Jag tycker det här är tråkigt och på sikt farligt för demokratin. Vem vill engagera sig eller ställa frågor om man möts av rallarsvingar och gliringar? Jag hade verkligen förväntat mig mer av en företrädare för Sveriges riksdag.

PS För att vara tydlig: ja, jag vet att SEK har en uttalad politisk inriktning. Jag tar i denna post inte ställning i frågan om borgerlig politik är bra eller dålig för sysselsättningen i Sverige. Posten handlar om hur vi bedriver det politiska samtalet.

 

 

 

EU-valet – några tankar innan rösterna är räknade

Nu pågår rösträkningen på Valmyndighetens hemsida. Även om siffrorna kan komma att ändras så står det tämligen klart att EU-valet varit en framgång för Miljöpartiet och Feministiskt initiativ och något av en katastrof för Moderaterna, Folkpartiet och Piratpartiet.

Jag vare sig vill eller kan göra någon djupsinnig analys i detta tidiga skede men jag har en del tankar kring vad som hade kunnat ge Moderaterna bättre siffror:

  1. lyssna på ungdomarna – vilka frågor intresserar unga väljare? Våga lyssna och möt ungdomarnas frågor med nyfikenhet och en öppen attityd
  2. möt väljarna på deras egna arenor – det duger inte att dela ut flygblad på söndagar mellan klockan 10 och 14 om man vill nå flera och nya väljare
  3. använd sociala medier – Fi och S har varit duktiga på sociala medier och de driver medvetna kampanjer och vågar ta dialogen på nätet. Det har inte Moderaterna gjort
  4. lyssna på väljarnas oro i centrala frågor – berättigad oro om t.ex. vinster i vården eller friskolor kan inte mötas av mer av samma medicin, i alla fall inte utan en bra förklaring

Dessutom har frågor som jämställdhet, jämlikhet och miljö blivit centrala och grundläggande frågor för många väljare. Man kan inte vara ett framgångsrikt parti idag utan att ta frågorna om jämställdhet, jämlikhet och miljö på allvar. På sätt och vi har dessa  frågor ersatt de traditionella höger – vänsterfrågorna om skattetryck, statligt ägande av produktionsmedlen etc. och blivit de frågor som väljarna baserar sitt val på oavsett vad partierna tycker i andra frågor.

Jag tror att Moderaterna har mycket kvar att göra i dessa frågor. Inte så att partiet är emot jämställdhet och jämlikhet eller för mer miljöförstöring men detta är inte centrala frågor för partiet och genomsyrar inte partiets hållning i olika frågor.

Moderaterna måste visa att den som röstar på partiet kan få värna jämställdhet, jämlikhet och miljön utifrån ett moderat perspektiv.

Och bara en sista synpunkter: det vore lämpligt att fler företrädare för partiet accepterar att finns diskriminering på grund av kön, könsidentiet, könsuttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet etc. och att det är en realitet för många människor idag. Jag blir extremt provocerad när jag får höra av medelålders heterosexuella cis-män att strukturell diskriminering inte finns eftersom de aldrig upplevt någon sådan diskriminering. M står som parti naturligtvis för allas lika värde men det handlar också om hur partiets företrädare agerar …

val

Okunniga journalister ett hot mot demokratin

Har lagen om yttrandefrihet (YGL) något att göra med en förenings rätt att bestämma vem som ska få hyra föreningens lokaler?

Journalisterna på Sveriges största dagstidning verkar tro det om man ska döma av en artikel i gårdagens tidning: “Folkets hus och Parker stoppar SD” (DN 14 april 2014).

Journalisten tvekar inte att slå på senationstrumma men är (förstås) ute i ogjort väder vilket alla som brytt sig om att läsa lagen inser. YGL handlar om att uttrycka sig i medier, inget annat.

Varför skriver jag  om detta? Jo, DN:s fadäs skapar skenargument som motståndarna till demokrati, yttrandefrihet etc. inte kommer att tveka att använda!

DN skapar med sin ansvarslösa journalistisk en möjlighet för mörkermän och -kvinnor att hänvisa till DN som minsann lyfte frågan om YGL när Folkets hus och parker fattade ett helt legitimt och faktiskt högst naturligt beslut utifrån sin värdegrund.

Jag hoppas verkligen att DN:s klavertramp beror på okunnighet. Alternativen är så mycket värre att tänka på …

dndebatt

Sensationslusten skördar ännu ett offer …